Election day. Cairo, May 2012.

The seaside. Alexandria, May 2012.

Hope Village. Cairo, May 2012.

Taalat Harb Square. Cairo, May 2012.

Aya Mohsen, @a_aya97. Cairo, May 2012.

Election day. Cairo, May 2012.

Sondos Shabayek, founder and director of Tahrir Monologues. Cairo, May 2012.

Tahrir Square, May 2012.

Cairo, May 2012.